Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraft og miljø - en erfaringsgjennomgang : rapport fra et utredningsprosjekt, mai 2003
Ansvar:NVE, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning, Statkraft Grøner
Forfatter:prosjektleder: Selfors, Asle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE diverse 4
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:128 s. + vedl.
Klassenummer:620.97 / 621.311.24
Serie:NVE Diverse ; 2003
Emneord:Alternative energikilder / Energikilder / Kraftverk / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet igangsatte utredningsprosjektet høsten 2001. Styringsgruppen har bestått av representanter fra Direktoratet for naturforvaltning,
Riksantikvaren, Statkraft Grøner i tillegg til initiativtaker NVE
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE diverse
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE diverse
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2003/vindkraftogmiljoe2003.pdf