Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftforsyning fra land til sokkelen : muligheter, kostnader og miljøvirkninger
Ansvar:Arne H. Nilsen ... [et al.]
Forfatter:Nilsen, Arne H.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) Diverse 8
Utgitt:[Stavanger] : NVE, 2002
Omfang:76 s. - ill. (noen kol.)
Klassenummer:502.55:[621.311.1:622.242(261.26)
Serie:NVE Diverse ; 2002
Emneord:Kraftforsyning / Kraftproduksjon / Miljøeffekter / Offshorevirksomhet / Oljeplattformer / Utslippsreduksjoner
Geografiske emneord:Nordsjøen / Norge
Note:Forfattere: Arne H. Nilsen, Gunnar Einang, Marta S. Linde Melhus, Søren Davidsen,
Kjell Eriksen, Arne Johan Thorsen, Kjell Thorsen, Trond A. Jensen, Tor Morten Sneve
Rapporten er utarbeidet i fellesskap av OD og NVE
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Studien har vurdert mulighetene for å erstatte turbiner og generatorer
som lager elektrisk kraft på innretningene i Sørlige nordsjø, Osebergområdet og
Norskehavet med kraft fra land. Hensikten har vært å identifisere effektene av-, og
tiltakskostnadene ved, å ta kraft fra land til drift av innretninger i de nevnte
områdene. De mulige positive effektene av tiltaket vil være: Reduserte utslipp av
CO2 og NOx, økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø på innretningene, høyere
regularitet, reduserte driftskostnader, forlenget levetid og økt utvinning.
Tiltakskostnadene blir store for alle alternativene. Tiltak med kraft fra land bør derfor
vurderes opp mot alternativene i SFT sin rapport fra 2000: "Reduksjon av
klimagasser i Norge : en tiltaksanalyse for 2010". I følge denne rapporten kan Norge
oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kyoto- og Gøteborg-protokollene til lavere
kostnad enn noen av de sannsynlige alternativene i denne studien.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) Diverse
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) Diverse
Antall lån: 2
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2002/kraftforsyningertilsokkelen2002.pdf