Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glacier mass balance measurements : a manual for field work : A guide to field officers and assistants with limited background in Glaciology
Ansvar:by G. Østrem and A. Stanley
Forfatter:Østrem, G. / Stanley, A.
Signatur:551.324.4(06) O
Utgitt:Ottawa : NVE, 1966
Omfang:81 s. + vedlegg - ill., diagr.
Klassenummer:551.324.4(06)
Serie:NVE Diverse ; 1966
Emneord:Data / Feltarbeid / Glasiologi / Isbreer
Geografiske emneord:Canada
Note:Utgitt av Department of mines and technical surveys, Glaciology section
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket551.324.4(06) Ø
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket551.324.4(06) O
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1966/glaciermassbalancemeasurements1966.pdf