Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper : av 11. november 1975
Ansvar:utferdiget av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24. mai 1929 med senere endringer, jfr. Industridepartementets bemyndigelse av 6. oktober 1971
Forfatter:Norges vassdrags- og energiverk
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:HB
Utgitt:[Oslo] : NVE, 1976
Omfang:314 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-504-0847-0
Klassenummer:681.31(083)
Serie:NVE Diverse ; 1976
Emneord:Elektriske anlegg / Forskrifter / Sjøredskaper / Skip
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketHB
Vurdering: