Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannet vårt : hydrologi i Norge 2010
Ansvar:redaksjon: Bjørn Svenungsen (ansvarlig redaktør), Heidi H. Pikkarainen & Hanne N. Solum (redaktører), Margrethe Elster ... [et al.]
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat / red.: Pikkarainen, Heidi Helena / Svenungsen, Bjørn / Elster, Margrethe / red.: Solum, Hanne Nordang
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:NVE Vannet vårt 2
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:34 s. - kol. ill.
Klassenummer:556+[551.57+551.32"2010"(481)(05)
Serie:NVE Diverse ; 2011
Emneord:Geologi / Glasiologi / Hydrologi / Meteorologi
Geografiske emneord:Norge
Note:Bidragsytere: Bjørn Svenungsen (ansvarlig redaktør), Heidi H. Pikkarainen & Hanne
N. Solum (redaktører), Margrethe Elster, Bjarne Kjøllmoen, Bjørn Lytskjold, Lars A.
Roald, Vibeke Svenne, Knut Ola Aamodt, Truls Erik Bønsnes, Hervé Colleuille,
Ragnar Ekker, Hallgeir Elvehøy, Heidi A. Grønsten, Jonatan Haga, Lars Egil
Haugen, Erik Holmqvist, Miriam Jackson, Morten Johnsrud, Ånund Kvambekk,
Kjetil Melvold, Lars-Evan Pettersson, Heidi T. Ryen, Lars Stalsberg, Heidi Bache
Stranden og Jostein Svegården
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE div. 9
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE div. 9
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/vannetvaart2010.pdf