Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Elveliste, alfabetisk sortert
Ansvar:saksbehandler: Harald Høifødt
Forfatter:medarb.: Høifødt, Harald
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE Diverse 8
Utgitt:[Oslo] : NVE, 1995
Omfang:41 s. - kart
Klassenummer:556.535(481)(083.81)
Serie:NVE Diverse ; 1995
Emneord:Elver / REGINE / Vassdragsregisteret
Geografiske emneord:Norge
Note:Alternativ serietittel : HM-notat 12/95

Dokumentet er en liste over elvenavn med tilhørende vassdragsnummer, tatt fra
vassdragsregisteret REGINE
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE Diverse 9
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1995/elvelistealfabetisk1995.pdf