Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Utredning om konsesjonsbehandlingen som følge av lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anlegg
Ansvar:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Materialtype:NVEs utgivelser
Utgitt:Oslo : NVE, 1972
Omfang:83 s. + vedlegg
Serie:NVE Diverse ; 1972
Emneord:Konsesjonsbehandling
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1972/utredningkonsesjonsbehandlingen1972.pdf