Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rapport vedrørende LTP-utviklingstiltak : prosjektgruppe for vurdering av oppdragsvirksomheten ved VH. Organisering, budsjettering og regnskapsførsel
Ansvar:prosjektansvarlig fagsjef Jakob Otnes
Forfatter:Otnes, Jakob / prosjektleder: Aars, Øystein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:65.012.2
Utgitt:Oslo : NVE, 1975
Omfang:54 s.
Serie:NVE Diverse ; 1975
Emneord:Administrasjon / Oppdragsvirksomhet
Note:VH = Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdeling
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteketq65.012.2
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1975/rapportltputviklingstiltak1975.pdf