Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Analyse av hydrologiske data ved lineære transfer-modeller : rapport til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
Ansvar:Eivind Damsleth
Forfatter:Damsleth, Eivind
Signatur:681.3:556 D
Utgitt:Oslo : NVE, 1978
Omfang:III, 30 s. - tab.
ISBN/ISSN:82-539-0071-6
Klassenummer:681.3:556 / 519.246.8
Serie:NVE Diverse ; 1978
Emneord:Databehandling / Hydrologi / Tidsrekker
Note:Utgitt av Norsk regnesentral
Har bibliografi.
Prosjektets nr. 240011
NR-rapport, publikasjonsnummer 602
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket681.3:556 D
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1978/analysehydrologiskedata1978.pdf