Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Arbeidsfordeling og rutiner for kontroll og drift av NVEs snøputer
Ansvar:Hilleborg Konnestad Sorteberg
Forfatter:Sorteberg, Hilleborg Konnestad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) Diverse 8
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:12 bl. + 6 vedlegg
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Diverse ; 1999
Emneord:Snøputer
Note:Alternativ serietittel: HB-Notat Nr. 2 1999
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) Diverse 9
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1999/arbeidsfordelingsnoeputer1999.pdf