Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vurdering av vannstand/vannføring ved Funnefoss kraftverk i Glomma, Akershus : rapport fra faglig arbeidsgruppe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE diverse 2
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:9 s. + vedl. - ill.,kart, diagr.
Klassenummer:556.5(482.8)
Serie:NVE Diverse ; 2000
Emneord:Grunnvannstand / Målestasjoner / Nedbør / Vannføring / Vannstand
Geografiske emneord:Akershus / Funnefoss kraftverk / Glomma
Note:Rapport fra faglig ardeidsgruppe nedsatt 24.09.98, bestående av Alv Sværen fra Hydrologiservice/ Odal flomsikringslag, Reidar Eknes og Bjarne Krokli, begge fra Hydrologisk avd. NVE og Sigmund Ruud fra Akershus kraft
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2000/vurderingvannstandfunnefoss2000.pdf