Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Omsetningskonsesjonsordningen : arbeidsgrupperapport
Ansvar:Norges vassdrags- og energiverk, Enøk- og markedsavdelingen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE Diverse 5
Utgitt:NVE, 1995
Omfang:35 s. + vedl.
Klassenummer:347.24
Serie:NVE Diverse ; 1995
Emneord:Omsetningskonsesjoner / Regnskap
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE Diverse 6
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) NVE Diverse 6
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1995/omsetningskonsesjonsordningen1995.pdf