Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Knappom i Flisavassdraget : tilpassing av hydrologiske prognosemodeller
Ansvar:Nils Roar Sælthun
Forfatter:Sælthun, Nils Roar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.01 N
Utgitt:Oslo : NVE, 1979
Omfang:15 s.+ vedl. - ill.
Klassenummer:556(481.14)
Serie:NVE Diverse ; 1979
Emneord:Hydrologiske modeller / Prognoser
Note:Prosjekt hydrologiske prognosemodeller

Antatt utgivelsesår 1979

HBV-3, SNSF og ARIMA-modeller er tilpasset Flisavassdraget, en sideelv til Glomma.
Feltet er på 1625 km2. Modellene bereger avløp på grunnlag av
nedbørobservasjoner fra nedbørstasjonene 0646 Finnskog, 0649
Rundberget og 0655 Ørbekkdalen, og døgnmiddeltemperatur fra
værstasjonen Flisa. Modellene er tilpasset observert avløp for
perioden 1968-1971, og kontrollert på perioden 1972-1975. Modellene
fungerer brukbart, men har enkelte år problemer med å simulere
vårflomforløpet korrekt. Mulige forklaringer på dette er: fylling av
fløtningsdammer, uheldig observasjonstidspunkt for avløpet,
ikke-representative temperaturdata og for dårlig snørutine.
Det er også gjort simuleringer mot nedbørstasjonen 0649 Rundberget alene.
Dette gir nær på like gode resultat som bruk av samtlige tre stasjoner innen
feltgrensen.

Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.01 N
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.01 N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1979/knappomflisavassdraget1979.pdf