Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnkurs i damtilsyn : fyllingsdammer : konstruksjoner - materialer - belastninger
Ansvar:utarbeidet 1984 av Jan Arild Berget
Forfatter:Berget, Jan Arild
Signatur:556(05)
Utgitt:NVE, 1984
Omfang:23 s.
Serie:NVE Diverse ; 1984
Emneord:Dambygging / Damtilsyn / Demninger / Ulykker
Note:Kursarrangør : Vassdragsregulantenes forening, NVE - Vassdragsdirektoratet, Vassdragstilsynet
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1984/grunnkurs.i.damtilsyn.fyllingsdammer1984.pdf