Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kontoret for overflatehydrologi : data-arkiv pr 19.12.1986
Ansvar:NVE
Forfatter:Norges vassdrags- og elektrisitetsverk
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.53.04 N
Utgitt:Oslo : NVE, 1986
Omfang:Div. pag.
ISBN/ISSN:82-554-0484-8
Klassenummer:556.53.04
Serie:NVE Diverse ; 1986
Emneord:Arkiv / Overflatehydrologi
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.53.04 N
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.53.04 N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1986/kontoretforoverflatehydrologi1986.pdf