Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skjomen-utbyggingen - en samling uttalelser : Skjomen utbyggingen, kommentarer til utbyggingen, Naturvit.sk. undersøkelser : Del 1
Ansvar:NVE, Natur og landskapsavdelingen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:627.001(481.71) S
Utgitt:Oslo : NVE, 1987
Omfang:90 s. - ill.
Klassenummer:627.001(481.71)
Serie:NVE Diverse ; 1987
Emneord:Utbygging / Uttalelser / Vassdragsutbygging
Geografiske emneord:Skjomen
Note:Skjomen-utbyggingen, del 1, 2 og 3 er en systematisert samling av uttalelser og meningsytringer som er avgitt i forbindelse med utbyggingen av Skjomen-anleggende.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket627.001(481.71) S
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/1987/del1skjomenutbyggingen1987.pdf