Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:En svensk-norsk elcertifikatsmarknad : årsrapport för 2014
Ansvar:prosjektledere: Johan Lunberg og Anton Jayanand Eliston
Forfatter:medarb.: Eliston, Anton Jayanand / medarb.: Lundberg, Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) NVE Diverse 11
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:40 s. - ill. (noen kol.)
Klassenummer:620.9:339.13.027"2014"(481+485) / 351.824:620.9"2014"(481+485)
Serie:NVE Diverse ; 2015
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Katalogisert delvis etter omslag
Svensk utgave av NVE Rapport 2015:52
Innhold:Sammendrag: Dette er årsrapporten for 2014 fra Energimyndigheten og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Vi ønsker med denne rapporten å gi et bilde av de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for elsertifikatmarkedet for året som har gått. I tillegg til informasjon om fremdriften mot det felles målet, inneholder denne rapporten et sammendrag av den godkjente produksjonen i det svenske elsertifikat-systemet frem til slutten av 2011 og godkjente anlegg i den norske overgangsordningen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/diverse/2015/elsertifikat2014.pdf