Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Opplyste samtaler om lov og rett
Ansvar:Halvard Haukeland Fredriksen
Forfatter:Fredriksen, Halvard Haukeland
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Lov og rett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:S. 3-4
Serie:Lov og rett ; 1/2021
Emneord:Lederartikkel
Innhold:Mulighetene for løpende debatt om rettslige spørsmål er ganske annerledes i dag enn da første hefte av Lov og Rett kom ut i 1962. Tidsskriftets 60. årgang innledes i en tid da de første kommentarene til nær sagt enhver form for rettsutvikling skjer i sosiale medier, blogger, nettaviser, nyhetsbrev og løpende oppdaterte lovkommentarer. Dekningen av «døgnets juridiske diskusjon», som i 1936 fikk Ragnar Knoph til å ta til orde for et nytt juridisk tidsskrift ved siden av Tidsskrift for Rettsvitenskap, og som initiativtager Axel Heiberg 26 år senere håpet at Lov og Rett ville ivareta (LoR 1962 s. 1), er langt på vei overtatt av aktører med langt kortere reaksjonstid enn et tradisjonelt tidsskrift.
Del av verk:Lov og rett 1/2021

Vedlegg:- Juridika
- Idunn