Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Bør ugyldige tillatelser anses som nulliteter fram til de omgjøres? : – En kommentar til Forvaltningslovutvalgets forslag om å avvikle sondringen mellom angripelige vedtak og nulliteter
Ansvar:Gustav Haver
Forfatter:Haver, Gustav
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Lov og rett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:S. 7-23
Serie:Lov og rett ; 1/2021
Emneord:Enkeltvedtak / Ugyldighet
Stikkord:Forvaltningsloven (1967)
Innhold:Forvaltningslovutvalget har i NOU 2019: 5 foreslått å gå bort fra dagens hovedregel om at ugyldige begunstigende vedtak bare er angripelige. Forslaget innebærer at den begunstigede parten ikke vil være berettiget til å opptre i henhold til vedtaket inntil det blir omgjort eller ratihabert. Artikkelforfatteren mener at forslaget kan få uheldige konsekvenser som ikke er tilstrekkelig belyst av utvalget, og at det også er grunn til å stille spørsmål ved den begrunnelsen utvalget har gitt.

Nøkkelord: angripelighet, enkeltvedtak, Forvaltningslovutvalget, nullitet, ugyldighet
Del av verk:Lov og rett 1/2021

Vedlegg:- NOU 2019:5
- Juridika
- Idunn