Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:BankID-svindel og økonomiske justismord
Ansvar:Marte Eidsand Kjørven
Forfatter:Kjørven, Marte Eidsand
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Lov og rett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:S. 5-6
Serie:Lov og rett ; 1/2021
Emneord:Justismord / Lederartikkel / Svindel
Innhold:De siste årene har det vært en jevn strøm av saker for norske domstoler der banker har saksøkt privatpersoner som er utsatt for identitetstyveri, med krav om erstatning for det tapet banken har lidt etter å ha betalt ut lån til svindlerne. Allerede i 2014 ble en slik sak anket til Høyesterett, men den slapp ikke inn (HR-2014-2412-U). Etter dette har det utviklet seg en omfattende underrettspraksis der ofre for identitetstyveri i stor utstrekning er holdt økonomisk ansvarlige for konsekvensene av forbrytelsen de er utsatt for.
Del av verk:Lov og rett 1/2021

Vedlegg:- Juridika
- Idunn