Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Strømningsanalyse og vurdering av sikringstiltak ved RiT-brua, Nidelva (123.A 11) : oppdragsrapport
Ansvar:Beate Sæther
Forfatter:Sæther, Beate
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:12 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.53
Serie:NVE Dokument ; 1998:8
Emneord:Erosjonssikring / Hydrologi / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Nidelva
Innhold:Etter oppdrag fra prosjektgruppa for RiT-vegen har vi utført strømnings- og erosjonsanalyse av området. Analysen omfatter utfyllingene i elva i anleggsperioden og for ferdig bru. Området ligger ca. 4 km oppstrøms Nidelvas utløp og er påvirket av tidevannet. Vassdraget er regulert.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_08.pdf