Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til kvalifikasjonskrav i ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) : høringsdokument 16. mai 2007
Ansvar:redaktører: Lars Grøttå, Ingunn Åsgard Bendiksen ; forfattere: Dag Backhe ... [et al.]
Forfatter:Backhe, Dag / red.: Bendiksen, Ingunn Åsgard / red.: Grøttå, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:25 s.
ISBN/ISSN:1501-2740
Klassenummer:351.824.11(481)-057.8 / 351.82:627.8(481)-057.8
Serie:NVE Dokument ; 2007:11
Emneord:Damsikkerhet / Forskrifter / Kvalifikasjoner / Personell
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Forslag til nye kvalifikasjonskrav etter damsikkerhetsforskriften
Forfattere: Dag Backhe, Ingunn Åsgard Bendiksen, Egil Hyllestad og Dag Norum
Innhold:Sammendrag: Publikasjonen er høringsnotat med forslag til nye bestemmelser om
faglige kvalifikasjoner hos personell som forestår planlegging, bygging, drift og
undersøkelser av vassdragsanlegg. Bestemmelsene skal bli nytt kapittel 3 i ny
forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, som var på høring i 2006 (høringsbrev
29. september 2006 – trykket som NVE dokument 10/2006).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_11.pdf