Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Saltdalsvassdraget (163.Z) : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:25 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Dokument ; 2000:13
Emneord:Flom / Flomberegning / Flomvannføring
Geografiske emneord:Røklandbekken / Saltelva
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegninger og flomsonekartlegging utført flomberegning for to delprosjekter i Saltdalsvassdraget.Kuliminasjonsvannsføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for fem punkter i vassdraget. Til kalibrering av hydraulisk modell er også vannføringen i perioder i 1997 og 1999 anslått for strekninger i Saltelva.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_13.pdf