Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oversikt over vedtak og utvalgte saker : tariffer og vilkår for overføring av kraft 2006
Ansvar:Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:1 b. (flere pag.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1.008/.009(481) / 621.316.003(481) / 351.824.11(481)
Serie:NVE Dokument ; 2007:7
Emneord:Elektrisitetstariffer / Elektrisk kraftoverføring / Overføringstariffer / Retningslinjer / Tariffer / Tvistemål / Vedtekter
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Dette dokumentet omhandler en oversikt over vedtak og utvalgte
saker vedrørende tariffer og vilkår for overføring av kraft i 2006. Dokumentet
inneholder også en historisk oversikt over vedtak fra 1991 til 31.12.2006 som er
blitt behandlet etter energilovforskriften § 7-2 og forskrift: om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 13-5, samt
statistiske opplysninger om vedtakene i 2006.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_07.pdf