Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummering av høringsuttalelser med NVEs kommentarer, oktober 1998 : retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av nettjenester
Ansvar:Astrid Myrvang, Kristin Kolseth, Knut Matre
Forfatter:Myrvang, Astrid / Kolseth, Kristin / Matre, Knut
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:35 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Dokument ; 1998:14
Emneord:Fakturering / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVE har sammenfattet uttalelser på høringsutkast til retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 22.juni 1998. De fleste uttalelsene er knyttet til høringsutkastets kapittel fem (leverandørskifter) og seks (fakturering av nettjenester). Dokumentet inneholder NVEs kommentarer til høringsuttalelsene. NVE har også kommentert hvilke innspill fra høringsrunden det er tatt hensyn til i høringsforslag til forskrifter for måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_14.pdf