Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Leveringskvalitet i kraftsystemet : forslag til forskrift
Ansvar:redaktør: Frode Trengereid ; forfattere: Frode Trengereid, Karstein Brekke og Steinar Parelius
Forfatter:Trengereid, Frode / Brekke, Karstein / Parelius, Steinar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:84 s. - diagr.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.46:621.31(481)(094) / 347.7:621.31(481)
Serie:NVE Dokument ; 2004:3
Emneord:Kraftforsyning / Kraftmarkeder / Kraftoverføring / Kraftsystemer / Leveringssikkerhet / Spenningskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Sammendrag: Høringsdokumentet er delt inn i 9 hovedkapitler. Formålet med kapittel
1 Innledning - er å gi en innføring i arbeidsprosessen, underlagsmaterialet og
hjemmelsgrunnlaget til forskriften. Kapittel 2 Bakgrunn for forslaget - gir en nærmere
begrunnelse for hvorfor det utarbeides en forskrift om leveringskvalitet. I kapittel 3
Elektrisitet og det norske kraftsystemet – omtales kort noen sentrale begreper
forbundet med elektrisitet og det norske kraftsystemet. I kapittel 4 Begrunnelse for
de foreslåtte krav til leveringskvalitet - er det gitt en nærmere redegjørelse for de
ulike leveringskvalitetsparametrene og de konkrete krav som er foreslått. Kapittel 5
Kommentarer til de enkelte bestemmelser – gir en juridisk utdyping av den enkelte
paragraf. Formålet med kapittel 6 Avgrensning mot andre forskrifter forvaltet av
NVE – er å forklare hvordan den nye forskriften passer inn sammen med NVEs øvrige
regleverk. Kapittel 7 Økonomiske og administrative konsekvenser – utdyper hvilke
økonomiske og administrative konsekvenser de ulike bestemmelsene har for de som
omfattes av forskriften. Kapittel 8 Forslag til forskrift om leveringskvalitet i
kraftsystemet – innholder selve forslaget til forskrift og kapittel 9 Referanser - lister
opp de viktigste referansedokumentene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2004/dokument2004_03.pdf