Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over tariffer i regional- og distribusjonsnettet 2005
Ansvar:Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:55 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:31:[338.5:621.316.1(481)
Serie:NVE Dokument ; 2005:3
Emneord:Nettleie / Priser / Statistikk / Tariffer
Geografiske emneord:Norge
Note:Vedlegg: Skjema for innhenting av tariffer.
Sammendrag: Dette dokumentet omhandler statistikk over tariffer som er innhentet
elektronisk fra omsetningskonsesjonærer som eier nett pr. 01.01.2005 samt en
sammenligning av priser fra 2002 – 2005.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_03.pdf