Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift 18.12.2009 nr 1665, forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg §§ 3, 8 til 11, 13, 18, 21 og 22
Ansvar:redaktør: Anne Cecilie L. Bondy ; forfatter: Olav Karstad Isachsen, William Rode og Anne Cecilie L. Bondy
Forfatter:Bondy, Anne Cecilie Lyche / Isachsen, Olav Karstad / Rode, William
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:18 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.778.51:697.003(481)
Serie:NVE Dokument ; 2010:7
Emneord:Bygninger / Energimerking / Forskrifter / Tekniske anlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Omslagstittel: Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av
tekniske anlegg : forslag til endringer i forskrift av 18.12.2009 nr.1665
Innhold:Sammendrag: Det foreslås endringer i flere bestemmelser i energimerkeforskriften.
En del av endringene innebærer ingen materiell endring. Noen av bestemmelsene
innebærer derimot presiseringer og reelle endringer
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_07.pdf