Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2006
Ansvar:Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:53 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:31:[338.5:621.316.1(481)
Serie:NVE Dokument ; 2006:1
Emneord:Kraftdistribusjon / Nettleie / Omsetningskonsesjoner / Priser / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Dokumentet omhandler statistikk over nettleie som er innhentet
elektronisk fra omsetningskonsesjonærer som eier nett pr. 01.01.2006, samt en
sammenligning av priser fra 2001-2006
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_01.pdf