Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oversikt over vedtak i tvistesaker andre halvår i 1997 : tariffer og vilkår for overføring av kraft
Ansvar:Inger Sætrang (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:10 s. + vedlegg
ISBN/ISSN:82-410-0336-6
Serie:NVE Dokument ; 1998:3
Emneord:Elektrisitetstariff / Overføringstariffer / Tvistesaker
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Med hjemmel i forskriften til energiloven §4-4, punktb) er NVE gitt myndighet til å godkjenne beregningsmåten for overføringstariffer og -kapasitet, og myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet om disse vilkårene. Hovedinnholdet i denne rapporten viser vedtak i tvistesakene som er behandlet i andre halvår av 1997.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: