Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2011
Ansvar:forfatter: Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:55 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:31:[338.5:621.316.1"2011"(481)
Serie:NVE Dokument ; 2011:3
Emneord:Kraftdistribusjon / Nettleie / Omsetningskonsesjoner / Priser / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Dette dokumentet omhandler statistikk over nettleie som er innhentet
elektronisk fra omsetningskonsesjonærer som eier nett pr. 01.01.2011 samt en
sammenligning av priser fra 2006 – 2011.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_03.pdf