Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraft i Tyskland
Ansvar:Bernd Best
Forfatter:Best, Bernd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:53 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:620.91(430) / 620.97
Serie:NVE Dokument ; 1998:20
Emneord:Fornybare energikilder / Konsesjonsbehandling / Miljøvern / Vindkraft
Geografiske emneord:Tyskland
Note:Alternativ hyllesign. 620.91 VIND
Innhold:Tyske myndigheter har det siste tiåret hatt som mål å øke innslaget av fornybar energi i den totale energiproduksjonen. Planleggingen og byggingen av vindparker har derfor skutt fart. Utviklingen har gått i retning av å bygge både større vindmøller og samle dem i vindmølleparker. Drivkraften bak økningen er først og fremst den tyske strøminnmatingsloven, som gir eierne av vindmøller en stabil høy betaling for vindkraften.Tyskland har ingen energilov, og i motsetning til i Norge er det heller ingen sentral konsesjonsmyndighet. Ansvaret er delegert til den enkelte storkommune som behandler sakene som byggesaker. Kommunene har derfor stor innflytelse på utbyggingen av vindkraft ved at de koordinerer nødvendige utredninger, setter vilkår og gir tillatelse til å sette opp vindmøller.Nye arbeidsplasser, lokal medvirkning gjennom salg av andeler og høye grunnelererstatninger har bidratt sterkt til økt aksept for utbygging av vindkraft. Men miljøvernorganisasjonene har etter hvert reagert negativt på den ster
ke konsentrasjonen av vindmøller i kystområdene hvor både trekkruter og hekkeområder forstyrres av utbyggingen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_20.pdf