Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Surna (112.Z) : Flomsonekartprosjektet
Ansvar:Turid-Anne Drageset
Forfatter:Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:30 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Dokument ; 2004:10
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Rindal kommune / Surna / Surnadal kommune
Note:Har bibliografi
Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for flomutsatt
elvestrekning i Surna i Møre og Romsdal. Kulminasjonsvannføringer for flommer med
forskjellige gjentaksintervall er beregnet for 13 steder i vassdraget, mellom Rindal
meieri og utløpet i Surnadalsfjorden
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2004/dokument2004_10.pdf