Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forskriftene om systemansvar og rasjonering : høringsdokument
Ansvar:Redaktør: Roar Kristensen ; forfattere Roar Kristensen ... [et al.]
Forfatter:Kristensen, Roar / Mørk, Øystein / Grepperud, Edna / Løkke, Kristian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:347.7:339.188]:621.31(481)(094.8)
Serie:NVE Dokument ; 2004:6
Emneord:Driftsforstyrrelser / Kraftsystemer / Rasjonering / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag: NVE foreslår her endringer i Forskrift om systemansvaret i
kraftsystemet (Fos). Dokumentet omtaler også presiseringer som knytter seg til
forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige
leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering (rasjoneringsforskriften)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2004/dokument2004_06.pdf