Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Istrykk på dammer : måleprogram dam Silvann, vinter 98-99
Ansvar:Knut Aune Hoseth og Lennart Fransson
Forfatter:Hoseth, Knut Aune / Fransson, Lennart
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:34 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:627.8.034
Serie:NVE Dokument ; 1999:22
Emneord:Dammer / Dimensjonering / Isforhold / Islaster
Geografiske emneord:Narvik / Silvann
Innhold:Prosjektet er utført som grunnlag for å etablere måleprosedyrer og bedre dimensjoneringskriterier for termisk istrykk på dammer. Det er ikke tidligere foretatt måling av termiske islaster på konstruksjoner i Norge. Etter nærmere vurdering av mulige målesteder, falt valget på dam Silvann i Håvikdalen i Narvik kommune. Istrykk ble målt ved å fryse inn lastceller i isen foran dammen. Måleprogrammet har fungert godt, men det er behov for å foreta en del korrigeringer før iverksetting av evt. oppfølgende målinger. Målingen av termisk istrykk på dam Silvann vinteren 98-99 har dokumentert opptredende islaster som overskrider dimensjoneringskriteriet for islaster på dammer i Norge. Vurdering av opptredende islaster mot en semi-empirisk formel utviklet av Lennart Fransson ved Luleå Tekniska Universitet gir godt samsvar med tidligere målinger av termisk istrykk i Sverige.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1999/dokument1999_22.pdf