Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av seNorge data versjon 1.1
Ansvar:forfatter: Heidi Bache Stranden
Forfatter:Stranden, Heidi Bache
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:551.578.4:912(481)]:681.3.07.004.1
Serie:NVE Dokument ; 2010:4
Emneord:Databaser / Evaluering / SeNorge / Snøkart / Vannekvivalenter
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: På grunnlag av at met.no har laget et nytt temperaturgrid
(versjon 1.1), som blant annet går tilbake til 1957, inkluderer et oppdatert
stasjonsgrunnlag og hvor temperatur beregnes for samme døgn som nedbør, er
også snøkartene generert på nytt. Dette dokumentet beskriver validering av det
gamle (versjon 1.0) og det nye datasettet (versjon 1.1) mot observasjoner av
snødyp og snøens vannekvivalent (SWE).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_04.pdf