Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : endringer vedrørende tillegg for investeringer og årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap : høringsdokument oktober 2009 [i.e. 2008]
Ansvar:redaktør: Jørn Sollid ; forfattere: Thor Erik Grammeltvedt ... [et al.]
Forfatter:Grammeltvedt, Thor Erik / red.: Sollid, Jørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:17 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2008:11
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Thor Erik Grammeltvedt, Tore Langset, Jørn Sollid, Stig Olav Wiull
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette forslag
til endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) på høring. Forslaget er utarbeidet
og høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VII, jf. også
utredningsinstruksen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2008/dokument2008_11.pdf