Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over tariffer i regional- og distribusjonsnettet 2004
Ansvar:Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:51 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:31:[338.5:621.316.1(481)
Serie:NVE Dokument ; 2004:2
Emneord:Nettleie / Priser / Statistikk / Tariffer
Geografiske emneord:Norge
Note:Vedlegg: Skjema for innhenting av tariffer.
Sammendrag: Dette dokumentet omhandler statistikk over tariffer som er innhentet
fra omsetningskonsesjonærer som eier nett pr. 01.01.2004 samt en sammenligning
av priser fra 2001 – 2004.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2004/dokument2004_02.pdf