Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen på Sør- og Vestlandet november 2009
Ansvar:Ingjerd Haddeland
Forfatter:Haddeland, Ingjerd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:20 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166(481-14) / 556.166:351.78(481-14)
Serie:NVE Dokument ; 2010:3
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Sørlandet / Vestlandet
Innhold:Sammendrag: 19. og 20. november 2009 ga regn flomvannføringer i vassdrag på
Sør- og Vestlandet. I mange vassdrag hadde flommen et gjentaksintervall over 5 år,
og i noen vassdrag var gjentaksintervallet på flommen over 10 år.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_03.pdf