Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Altavassdraget (212.Z) : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Roger Sværd
Forfatter:Sværd, Roger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:57 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Dokument ; 2003:16
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Alta / Altavassdraget / Finnmark
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for fem delprosjekter i Altavassdraget i Finnmark. Flomberegninger med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for fire strekninger i Altaelvas felt fra Kautekeino og til utløpet i havet, for nedre del av Eibyelva og for en strekning i Tverrelva.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2003/dokument2003_16.pdf