Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : tilleggshøring : høringsuttalelser med NVE sine kommentarer
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Arne Venjum, Thor Erik Grammeltvedt
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grammeltvedt, Thor Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2009:18
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Undertittel på omslag: tilleggshøring 2009 : høringsuttalelser med NVE sine
kommentarer
Innhold:Sammendrag: NVE la 26. juni 2009 frem en tilleggshøring med et nytt forslag til ny
§ 3-11 om avanserte måle- og styringssystem (AMS) i forskrift 11. mars 1999 nr.
301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og
fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) (jf. NVEs Dokument 2008:12).
I dette dokumentet oppsummeres innspillene til denne høringen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_18.pdf