Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Revitalisering av NVEs system av høydefastmerker og vannlinjer
Ansvar:Eli K. Øydvin (red.), Hallvard Berg, Vidar Eide, Torstein Herfjord, Øyvind Høydal, Sverre Krog, Astrid Voksø
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:51 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Serie:NVE Dokument ; 1999:21
Emneord:Fastmerker / Flomberegning / Flomlinjer / Vannmerker
Innhold:Etter flommen på Østlandet i 1995 er anvendelsen av vassdragsnivellementene blitt aktualisert. Det er særlig satt fokus på opplysninger om vannstander som er knyttet opp mot nivellementene. Nivellement er pr. definisjon kun en målemetode, men ved omtale av vassdragsnivellementene i NVE har det vært vanlig å inkludere både opplysninger om fastmerker som er etablert i tilknytning til målearbeidet og andre opplysninger spesielt om vannstander som er dokumentert på nivellementsplansjene. Rapporten er strukturert omkring tre hovedelementer: Fastmerker/grunnlagspunkter, systematisering av vannlinjer fra vassdragsnivellementene og systematisering av flomlinjer.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: