Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Årdalsvassdraget (074.Z)
Ansvar:forfatter: Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:21 s. - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Dokument ; 2009:8
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Årdal kommune / Årdalsvassdraget
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for
delprosjekter i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Flomvannføringer med
forskjellige gjentaksintervall er beregnet for flere steder i vassdraget. Samtidige
vannstander i Årdalsvatnet med flommene i tilløpselvene er også beregnet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_08.pdf