Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Arne Venjum, Thor Erik Grammeltvedt, Edna Grepperud
Forfatter:Venjum, Arne / Grepperud, Edna / red.: Grammeltvedt, Thor Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:26 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2008:12
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Undertittel på omslag: Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 :
høringsdokument oktober 2008
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat sender med dette på høring
forslag til endring i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og
samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2008/dokument2008_12.pdf