Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet : høringsdokument 3. juli 2006
Ansvar:Roar Kristensen
Forfatter:Kristensen, Roar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:22 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2006:6
Emneord:Forskrifter / Kraftsystemer / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE beskriver i dette dokumentet forslag til forskrift om endring av
forskrift 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i det norske kraftsystemet. De
paragrafer som foreslås endret er i sin helhet presentert i kapittel 4. Det
understrekes at det er endringene som er gjenstand for høring og ikke forskriftens
øvrige bestemmelser.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_06.pdf