Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vassdragsteknisk vurdering av "Tiltaksplan Måna - Øvre Rjukan"
Ansvar:Eirik Traae
Forfatter:Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:10 s. + vedlegg - kart
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:627.5
Serie:NVE Dokument ; 1998:12
Emneord:Terskler / Vassdragsteknikk
Geografiske emneord:Rjukan
Note:Oppdragsrapport. Oppdragsgiver: Øst-Telemarkens Brukseierforening
Innhold:Øst-Telemarkens Brukseierforening arbeider med en tiltaksplan for strekningen fra ca. 100 m oppstrøms Birkelandsbrua og ned til Hengebrua. Tiltaksplanen går i korte trekk ut på bygging av terskler, beplanting samt andre landskapsmessige tiltak. Vi har beregnet oppstuvning som følge av tiltakene for vannføringer fra 10 - 400 m3/s
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_12.pdf