Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift om energiutredninger : høringsdokument 05.12.2007
Ansvar:redaktør: Øyvind Vessia ; forfatter: Kirsti Hind Fagerlund, Øyvind Vessia og Terje Stamer Wahl
Forfatter:Vessia, Øyvind / Fagerlund, Kirsti Hind / Wahl, Terje Stamer
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:14 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Dokument ; 2007:17
Emneord:Energiplanlegging / Forskrifter
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskriver i dette
dokumentet forslag til forskrift om endring av forskrift 16. desember 2002 nr 1607
om energiutredninger. Forslaget sendes på høring i samsvar med bestemmelsene i
forvaltningsloven kapittel VII, jf. også utredningsinstruksen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_17.pdf