Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomforhold rundt Heddalsvatn (016.Z) : oppdragsrapport
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:16 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.04
Serie:NVE Dokument ; 1998:6
Emneord:Flom / Flomdata
Geografiske emneord:Heddalsvatn
Innhold:NVE Region Sør skal utarbeide et flomsonekart for nedre delen av Heddøla, Notodden kommune. Som grunnlag for dette er det beregnet flomvannstander i Heddalsvatn og flomvannføringer i Heddøla med gjentaksintervall opp til 200 år. Det er også beregnet flomvannføringer i Tinne. Flomvannføringene representerer kuliminasjonsvannføringer i Heddøla og Tinne der de renner ut i Heddalsvatn. Det er også redegjort for de hydrologiske forholdene på strekningen fra Norsjøs utløp til Heddølas og Tinnes innløp i Heddalsvatn. Det hydrologiske stasjonsnettet og observerte flomdata fra flere stasjoner er presentert.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_06.pdf