Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma (002.E-T)
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:46 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Dokument ; 2000:10
Emneord:Flom / Flomberegning / Flomvannføring / Flomvannstand
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for femten delprojekter i Glommavassdraget oppstrøms Vorma. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for tilsammen 52 punkter. Kulminasjonsvannstander for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for tilsammen 4 innsjøer. Til kalibrering av hydraulisk modell er også kulminasjonsvannføringen under flommen i 1995 beregnet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: