Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet : endelig forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer
Ansvar:redaktør: Frode Trengereid ; Karstein Brekke, Frode Trengereid og Espen Lier
Forfatter:Trengereid, Frode / Brekke, Karstein / Lier, Espen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:84 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.46:621.31(481)(094) / 347.7:621.31(481)
Serie:NVE Dokument ; 2004:13
Emneord:Forskrifter / Kraftforsyning / Kraftmarkeder / Kraftnettoverføring / Kraftsystemer / Leveringskvalitet / Spenningskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Sammendrag: Forskriften inneholder bestemmelser knyttet til tekniske forhold om
leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Det gis regler for behandling av
kundehenvendelser om leveringskvalitet, samt krav til informasjon om denne. Det gis
regler for hvem som er ansvarlig for å rette opp i forhold som medfører forringet
leveringspålitelighet eller spenningskvalitet. Alle aktører tilknyttet det norske
kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på den elektrisiteten som
leveres fra kraftsystemet. Forskriften gjelder derfor alle som helt eller delvis eier,
driver eller bruker elektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske
kraftsystemet, samt den som i henhold til energiloven er utpekt som systemansvarlig.
I dette dokumentet oppsummeres de innkomne høringskommentarene til forskriften
og NVEs merknader til disse. Her kommenteres de endringer som er foretatt i de
enkelte bestemmelser i forskriften og den endelige forskriftsteksten presenteres til
slutt i dokumentet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2004/dokument2004_13.pdf